logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
12.07.2018
LND/2018/16
Ķempju ielas pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Līgatnes novada dome, reģ. numurs: 90000057333
Iveta Rozenberga, iveta.rozenberga@ligatne.lv
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
200000.00 EIRO
3 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir Ķempju ielas pārbūve 648 m garumā posmā no Spriņģu ielas, kas iekļauj arī atzara uz Cēsu ielu pārbūvi un Rītausmas ielas pievienojuma Ķempju ielai seguma atjaunošanu, Līgatnē, Līgatnes novadā, kas jāveic saskaņā ar Ivo Pāsa izstrādātā būvprojekta “Ķempju ielas pārbūve posmā no Spriņģu ielas 648 m garumā” prasībām, Tehnisko specifikāciju un līguma projektu.
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
12.07.2018
01.08.2018 10:00
01.08.2018 10:00 (plānots)
01.08.2018 10:01