logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
10.07.2018
MND2018/38
Mēbeļu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm vispārīgās vienošanās ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Ināra Maļinovska, inara.malinovska@marupe.lv, tālrunis: +37167149860
Piegāde
39100000-3 Mēbeles
143999.99 EIRO
36 Mēneši
0
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
10.07.2018
01.08.2018 12:00
01.08.2018 12:00 (plānots)
01.08.2018 12:00