logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
18.07.2018
NVA 2018/20_ESF
Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Nodarbinātības valsts aģentūra, reģ. numurs: 90001634668
Jūlija Žirkova, Julija.Zirkova@nva.gov.lv
Pakalpojums
2. Sauszemes transporta pakalpojumi, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā, iekļaujot bruņumašīnu un kurjerservisa pakalpojumus, izņemot pasta transporta pakalpojumus
60100000-9 Autotransporta pakalpojumi
132231.40 EIRO
39 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
18.07.2018
21.09.2018 14:00
21.09.2018 14:00 (plānots)
21.09.2018 14:20