logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
19.07.2018
PND 2018/20AK ERAF
Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos
Public Procurement Law
Open competition
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros”
Not
Preiļu novada dome, reģ. numurs: 90000065720
Irīna Elste, irina.elste@preili.lv, tālrunis: 65322766
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
3130000.00 EUR
No
11 Months
No
No
One lot
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
19.07.2018
10.08.2018 11:00
10.08.2018 11:00 (scheduled)
10.08.2018 11:01