logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
19.07.2018
PND 2018/20AK ERAF
Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros”
Nav
Preiļu novada dome, reģ. numurs: 90000065720
Irīna Elste, irina.elste@preili.lv, tālrunis: 65322766
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
3130000.00 EIRO
11 Mēneši
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
19.07.2018
10.08.2018 11:00
10.08.2018 11:00 (plānots)
10.08.2018 11:01