logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
25.07.2018
LND/2018/17
Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada dome, tās iestāžu, kapitālsabiedrību vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Līgatnes novada dome, reģ. numurs: 90000057333
Iveta Rozenberga, iveta.rozenberga@ligatne.lv, tālrunis: 64155653
No
Delivery
09310000-5 Elektrība
No
from 42000.00 till 143999.99 EUR
No
from  01.10.2018 till  30.09.2021
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
25.07.2018
27.08.2018 10:00 (scheduled)
27.08.2018 10:00 (scheduled)
27.08.2018 10:00