logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
25.07.2018
LND/2018/17
Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada dome, tās iestāžu, kapitālsabiedrību vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Līgatnes novada dome, reģ. numurs: 90000057333
Iveta Rozenberga, iveta.rozenberga@ligatne.lv, tālrunis: 64155653
Piegāde
09310000-5 Elektrība
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
no  01.10.2018 līdz  30.09.2021
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
25.07.2018
27.08.2018 10:00 (plānots)
27.08.2018 10:00 (plānots)
27.08.2018 10:00