Elektronisko iepirkumu sistēma
Awarded
07.08.2018
LRLM2017/28-3-03/23ESF
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)
Public Procurement Law
Competition dialogue
PIL_60_KD_pakalpojums_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr.9.2.1.2/15/I/001 "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" ietvaros.
Not
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Sarmīte Zandare, sarmite.zandare@lm.gov.lv, tālrunis: 67021675
No
Service
Market and public research service
79315000-5 Sociālo pētījumu pakalpojumi
No
72820.90 EUR
No
14 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
07.08.2018
07.09.2018 10:00
07.09.2018 10:00 (scheduled)
07.09.2018 10:00