logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
23.08.2018
LU CFI 2018/31/ERAF
Ink-Jet drukāšanas iekārtas piegāde
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ieva Lācenberga-Rocēna, ievalr@cfi.lu.lv
No
Delivery
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
No
60000.00 EUR
No
4 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
23.08.2018
16.10.2018 11:00
16.10.2018 11:00 (scheduled)
16.10.2018 11:08