logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
23.08.2018
LU CFI 2018/31/ERAF
Ink-Jet drukāšanas iekārtas piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ieva Lācenberga-Rocēna, ievalr@cfi.lu.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
60000.00 EIRO
4 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
23.08.2018
16.10.2018 11:00
16.10.2018 11:00 (plānots)
16.10.2018 11:08