logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
29.08.2018
LRLM2018/28-3-03/26ESF
Par Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 9.2.1.1./15/I/001 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv, tālrunis: 67021517
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73300000-5 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
no 144000.00 līdz 180000.00 EIRO
no  29.08.2018 līdz  30.09.2022
Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde un tipogrāfiska izdošana, t.sk. vismaz 8 (astoņu) terminu skaidrošanas (definēšanas) pasākuma nodrošināšana, un vērtējuma sniegšana par projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros veidotajos metodiskajos materiālos lietotās terminoloģijas vienotu izpratni
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
29.08.2018
01.10.2018 16:00
01.10.2018 16:00 (plānots)
01.10.2018 16:09