logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
23.10.2018
FM2018/67(CI)
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa uzturēšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 135 000 līdz 1 000 000 EUR) (31.12.2017.)
Nav
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Sandra Ozola, Sandra.Ozola@fm.gov.lv
Iepirkumu uzraudzības birojs, reģ. numurs: 90001263305
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72267000-4 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi
60 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
23.10.2018
23.11.2018 11:00
23.11.2018 11:00 (plānots)
23.11.2018 11:00