logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
10.09.2018
LND/2018/21
Ķempju ielas pārbūve 1.kārta
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Līgatnes novada dome, reģ. numurs: 90000057333
Iveta Rozenberga, iveta.rozenberga@ligatne.lv, tālrunis: 64155653
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
200000.00 EIRO
3 Mēneši
Ķempju ielas 648 m garuma posma no Spriņģu ielas seguma atjaunošana un lietusūdens novades sistēmas sakārtošana Līgatnē, Līgatnes novadā, saskaņā ar Ivo Pāsa izstrādātā būvprojekta “Ķempju ielas pārbūve posmā no Spriņģu ielas 648 m garumā” prasībām, darbu apjomu, Tehnisko specifikāciju un līguma projektu
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
10.09.2018
03.10.2018 10:00
03.10.2018 10:00 (plānots)
03.10.2018 10:00