logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
01.10.2018
AS MKP 2018/4
Elektroenerģijas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Mārupes komunālie pakalpojumi" AS, reģ. numurs: 40103111018
Pēteris Stafeckis, stafeckis@mkp.lv, tālrunis: +371 67915279, fakss: 67915486
Piegāde
09310000-5 Elektrība
900000.00 EIRO
2 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
01.10.2018
05.11.2018 13:00
05.11.2018 13:00 (plānots)
05.11.2018 13:06