logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.09.2018
PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/26
Degvielas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
"Carnikavas Komunālserviss", Carnikavas novada pašvaldības aģentūra, reģ. numurs: 90001691745
Ilona Sakoviča, ilona.sakovica@carnikava.lv , tālrunis: 67992885
"Carnikavas Komunālserviss", Carnikavas novada pašvaldības aģentūra, reģ. numurs: 90001691745
Carnikavas novada dome, reģ. numurs: 90000028989
Piegāde
09100000-0 Degvielas
143000.00 EIRO
no  01.12.2018 līdz  30.11.2019
Tiks slēgti divi iepirkuma līgumi par kopējo paredzamo līgumcenu 143 000,00 EUR bez PVN ar:
Carnikavas novada domi par paredzamo līgumcenu 35 000,00 EUR bez PVN;
Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss” par paredzamo līgumcenu 108 000,00 EUR bez PVN.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
26.09.2018
25.10.2018 10:00
25.10.2018 10:00 (plānots)
25.10.2018 10:02