logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
20.09.2018
MND2018/50
Videonovērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera piegāde un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Ināra Maļinovska, inara.malinovska@marupe.lv, tālrunis: 67149860
Piegāde
32323500-8 Videonovērošanas sistēma
80000.00 EIRO
3 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
20.09.2018
10.10.2018 12:00
10.10.2018 12:00 (plānots)
10.10.2018 12:00