Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
08.10.2018
TNA2018/9
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Agris Balodis, tna@tna.lv, tālrunis: +371 67 804 754
Tieslietu ministrija, reģ. numurs: 90000070045
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no 5548000.00 līdz 9999999.00 EIRO
39 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
08.10.2018
14.12.2018 11:00 (plānots)
14.12.2018 11:00 (plānots)
14.12.2018 11:00 (plānots)