logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
11.10.2018
SIA "BDV" 2018/12
Kokskaidu granulu iegāde bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Bulduru dārzkopības vidusskola, SIA, reģ. numurs: 40003482021
Ēvalds Juhnēvičs, bulduri@bulduri.lv, tālrunis: 29230283
Piegāde
09111400-4 Koksnes kurināmais
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
11.10.2018
17.10.2018 10:00
31.10.2018 14:00
31.10.2018 14:00 (plānots)
31.10.2018 14:00