logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
01.11.2018
JPA 2018/1
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra, Valsts kompensācijas reģistra un biznesa atbalsta moduļa (paziņojumu elektroniskās apstrādes modulis) uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu realizēšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Juridiskās palīdzības administrācija, reģ. numurs: 90002069765
Uldis Kārklevalks, jpa@jpa.gov.lv, tālrunis: 67515302
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72267000-4 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi
348000.00 EIRO
4 Gadi
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
01.11.2018
09.11.2018 10:00
20.11.2018 10:00
20.11.2018 10:00 (plānots)
20.11.2018 10:01