logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
16.10.2018
SIA DDzKSU-2018/058K
Aizdevums dzīvojamās mājas Sporta ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA, reģ. numurs: 41503002485
Ineta Suhanova, ineta.suhanova@ddzksu.lv
Pakalpojums
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66113000-5 Kredītu piešķiršanas pakalpojumi
110650.00 EIRO
240 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
16.10.2018
30.11.2018 10:30
17.10.2018 08:00 (plānots)
30.11.2018 10:32