logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
19.10.2018
A/S MKP 2018/1/KFIV-5b
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās”
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Atklāts konkurss
SIL_03_AK_būvdarbi (no 5 548 000 EUR)
KF
Nav
"Mārupes komunālie pakalpojumi" AS, reģ. numurs: 40103111018
Pēteris Stafeckis, info@mkp.lv, tālrunis: +371 67915279, fakss: 67915486
Būvdarbi
45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi
10196881.62 EIRO
18 Mēneši
Sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvdarbi, Mārupes novadā Mārupes, Tīraines un Vētras ciemos.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
19.10.2018
26.11.2018 13:00
26.11.2018 13:00 (plānots)
26.11.2018 13:03