logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
19.10.2018
A/S MKP 2018/1/KFIV-5b
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās”
Public Service Providers Procurement Law
Open competition
SIL_03_AK_būvdarbi (no 5 548 000 EUR)
KF
Not
"Mārupes komunālie pakalpojumi" AS, reģ. numurs: 40103111018
Pēteris Stafeckis, info@mkp.lv, tālrunis: +371 67915279, fakss: 67915486
No
Construction works
45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi
No
10196881.62 EUR
No
18 Months
No
Yes
Sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvdarbi, Mārupes novadā Mārupes, Tīraines un Vētras ciemos.
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Closed
19.10.2018
26.11.2018 13:00
26.11.2018 13:00 (scheduled)
26.11.2018 13:03