logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
25.10.2018
RDSD 2016/57
Vanšu tilta pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
2018/S 206-470541
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71322300-4 Tiltu projektēšanas pakalpojumi
12 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
25.10.2018
28.11.2018 10:00
28.11.2018 10:00 (plānots)
28.11.2018 10:01