logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
19.10.2018
SIA DDzKSU-2018/059K
Aizdevums dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA, reģ. numurs: 41503002485
Ineta Suhanova, ineta.suhanova@ddzksu.lv
Pakalpojums
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66113000-5 Kredītu piešķiršanas pakalpojumi
101500.00 EIRO
240 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
19.10.2018
30.11.2018 11:00
19.10.2018 15:00 (plānots)
30.11.2018 11:02