Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
25.10.2018
TNA2018/10
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība
Public Procurement Law
Open competition
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Not
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Agris Balodis, tna@tna.lv, tālrunis: +37167804754
Yes
Tieslietu ministrija, reģ. numurs: 90000070045
Service
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
71520000-9 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
No
39 Months
No
No
All lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
25.10.2018
21.12.2018 11:00
21.12.2018 11:00 (scheduled)
21.12.2018 11:00