logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
03.11.2018
VTEB/2018/03
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Valsts tiesu ekspertīžu birojs, reģ. numurs: 90000355941
Marita Sutra, marita.sutra@vteb.gov.lv, tālrunis: 67517759
Piegāde
38433100-0 Masspektrometrs
58000.00 EIRO
2 Mēneši
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
03.11.2018
14.11.2018 13:00
23.11.2018 14:00 (plānots)
23.11.2018 14:00 (plānots)
23.11.2018 14:00