Elektronisko iepirkumu sistēma
Awarded
03.11.2018
VTEB/2018/03
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Valsts tiesu ekspertīžu birojs, reģ. numurs: 90000355941
Marita Sutra, marita.sutra@vteb.gov.lv, tālrunis: 67517759
No
Delivery
38433100-0 Masspektrometrs
No
58000.00 EUR
No
2 Months
No
No
Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS
One lot
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications valuation
03.11.2018
14.11.2018 13:00
23.11.2018 14:00 (scheduled)
23.11.2018 14:00 (scheduled)
23.11.2018 14:00