Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
01.11.2018
ZM/2018/32_ELFLA
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana
Public Procurement Law
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Zemkopības ministrija, reģ. numurs: 90000064161
Anna Grīnvalde, iepirkumi@zm.gov.lv, tālrunis: 67027106, fakss: 67027512
Yes
Lauku atbalsta dienests, reģ. numurs: 90000794228
Service
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi
No
348000.00 EUR
No
12 Months
No
Yes
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
01.11.2018
30.11.2018 11:00
30.11.2018 11:00 (scheduled)
30.11.2018 11:02