logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
01.11.2018
ZM/2018/32_ELFLA
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Zemkopības ministrija, reģ. numurs: 90000064161
Anna Grīnvalde, iepirkumi@zm.gov.lv, tālrunis: 67027106, fakss: 67027512
Lauku atbalsta dienests, reģ. numurs: 90000794228
Pakalpojums
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi
348000.00 EIRO
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
01.11.2018
30.11.2018 11:00
30.11.2018 11:00 (plānots)
30.11.2018 11:02