logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
09.11.2018
LNP 2018/55
Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Lielvārdes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024489
Daira Siliņa, iepirkumi@lielvarde.lv
Būvdarbi
45316110-9 Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana
no 170000.00 līdz 1000000.00 EIRO
7 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
09.11.2018
14.12.2018 10:00
14.12.2018 10:00 (plānots)
14.12.2018 10:02