logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
14.11.2018
VNP 2018/18 ELFLA
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Vecpiebalgas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000057259
Viesturs Melbārdis, viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
Lauma Bogdanova, lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība, vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Būvdarbi
45233100-0 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi
276700.00 EIRO
9 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
14.11.2018
05.12.2018 10:00 (plānots)
05.12.2018 10:00 (plānots)
05.12.2018 10:00