logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
15.11.2018
LRLM2018/28-3-03/33ESF
''Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 9.2.1.1./15/I/001 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv, tālrunis: 67021517
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73300000-5 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
42000.00 EIRO
24 Mēneši
Sociālā darba teoriju un metožu grāmatā plānots iekļaut aprakstu par teoriju nozīmi sociālā darba praksē un to pielietošanas ētiskajiem aspektiem, pievēršoties arī vēsturiskam pārskatam par sociālā darba teoriju attīstību pasaulē un Latvijā. Lielākā daļa grāmatas apjoma būs veltīta detalizētu teoriju (aptuveni 8-10) aprakstam, kas balstītas sociālā darba praksē.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
15.11.2018
17.12.2018 16:00
17.12.2018 16:00 (plānots)
17.12.2018 16:00