Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
20.11.2018
ĶNP 2018/56
Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve
Not
No
Not
Public Procurement Law
Closed competition
PIL_19_SK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
No
Not
Ķekavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000048491
Māris Ozoliņš, iepirkumi@kekava.lv
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
20 Months
No
No
One lot
Economically advantageous tender
No
No
Latvian
 Suspend
20.11.2018
21.12.2018 10:30 (scheduled)
21.12.2018 10:30 (scheduled)
21.12.2018 10:30 (scheduled)