logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
20.11.2018
ĶNP 2018/56
Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_19_SK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Nav
Ķekavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000048491
Māris Ozoliņš, iepirkumi@kekava.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
20 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
20.11.2018
21.12.2018 10:30 (plānots)
21.12.2018 10:30 (plānots)
21.12.2018 10:30 (plānots)