Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
04.12.2018
EDZL 2018/4 CEF
Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"Eiropas dzelzceļa līnijas" SIA, reģ. numurs: 40103836785
Anita Rūdule-Jansone, anita.rudule-jansone@edzl.lv, tālrunis: +371 66954246
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
119 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana projekta „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve” (turpmāk -Projekts) ietvaros saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Konkursa nolikuma 13.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” nosacījumiem.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Publicēts
04.12.2018
25.04.2019 14:00 (plānots)
25.04.2019 14:00 (plānots)
25.04.2019 14:00 (plānots)