logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.11.2018
BIOR 2018/42/AK/EJZF
Stikla zušu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma “Atbalsts saglabāšanas pasākumiem” ietvaros
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Jānis Bajinskis, janis.bajinskis@bior.lv, tālrunis: 67612536
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Piegāde
03311000-2 Zivis
151800.00 EIRO
no  01.02.2019 līdz  10.06.2019
Līguma darbības sākums ir aptuvens.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU ANGĻU
 Noslēgts
28.11.2018
07.01.2019 10:00
07.01.2019 10:00 (plānots)
07.01.2019 10:00