logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
07.12.2018
ŠN 2018/32-ES
Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Šampētera nams, VSIA, reģ. numurs: 50003000771
Zane Gustava, info@sampeteranams.lv
Pakalpojums
14. Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi
71314200-4 Enerģijas pārvaldības pakalpojumi
no 42000.00 līdz 56000.00 EIRO
36 Mēneši
Uzturēt un pilnveidot VSIA "Šampētera nams" Energopārvaldības sistēmu (turpmāk - Sistēma), kas sertificēta atbilstoši standarta EN ISO 50001:2012 prasībām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
07.12.2018
11.01.2019 11:00
11.01.2019 11:00 (plānots)
11.01.2019 11:00