logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
07.12.2018
ŠN 2018/32-ES
Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Šampētera nams, VSIA, reģ. numurs: 50003000771
Zane Gustava, info@sampeteranams.lv
No
Service
14. Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi
71314200-4 Enerģijas pārvaldības pakalpojumi
No
from 42000.00 till 56000.00 EUR
No
36 Months
No
No
Uzturēt un pilnveidot VSIA "Šampētera nams" Energopārvaldības sistēmu (turpmāk - Sistēma), kas sertificēta atbilstoši standarta EN ISO 50001:2012 prasībām
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
07.12.2018
11.01.2019 11:00
11.01.2019 11:00 (scheduled)
11.01.2019 11:00