logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
06.12.2018
VSIA TOS 2018/26K
Sterilo un nesterilo cimdu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Liāna Jaunzeme, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
33140000-3 Medicīnas palīgmateriāli
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
06.12.2018
27.12.2018 11:00 (plānots)
27.12.2018 11:00 (plānots)
27.12.2018 11:00