logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
20.12.2018
LV KĶI 2018/15-AK-ERAF
Hidrauliskās preses iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
248000.00 EIRO
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
20.12.2018
05.02.2019 11:00
05.02.2019 11:00 (plānots)
05.02.2019 11:00