logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.12.2018
BNA 2018/086/ERAF
Mēmeles ielas Bauskā pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
2000000.00 EIRO
511 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.12.2018
11.02.2019 14:00
11.02.2019 14:00 (plānots)
11.02.2019 14:01