logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
21.12.2018
MND2018/79
Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Ināra Maļinovska, inara.malinovska@marupe.lv, tālrunis: 67149860
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
12 Mēneši
Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvniecības periodā
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
21.12.2018
30.01.2019 12:00
30.01.2019 12:00 (plānots)
30.01.2019 12:00