logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
20.12.2018
MND 2018/75
Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas moduļu tipa būves būvprojektu izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Inga Ķemere, inga.kemere@marupe.lv, tālrunis: 67149860
Būvdarbi
45210000-2 Ēku celtniecības darbi
no 600000.00 līdz 830000.00 EIRO
no  01.02.2019 līdz  20.08.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
20.12.2018
10.01.2019 11:00
10.01.2019 11:00 (plānots)
10.01.2019 11:00