logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
21.12.2018
2018/060
Dabasgāzes iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Vides serviss, SIA, reģ. numurs: 43603000807
„BAUSKAS SILTUMS” SIA, reģ. numurs: 43603001681
"Īslīces ūdens" SIA, reģ. numurs: 50003306141
Bauskas slimnīca, reģ. numurs: 43603017682
Bauskas novada dome, reģ. numurs: 90009116223
Piegāde
09123000-7 Dabasgāze
24 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
21.12.2018
11.02.2019 14:00
11.02.2019 14:00 (plānots)
11.02.2019 14:01