logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
28.12.2018
BNA 2018/088/ERAF
Multifunkcionālas iekārtas – amfībijas upju aizauguma tīrīšanai piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Piegāde
34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai.
100000.00 EIRO
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
28.12.2018
18.01.2019 14:00
18.01.2019 14:00 (plānots)
18.01.2019 14:01