logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
02.01.2019
BNA 2018/091
Bauskas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas periodā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
14. Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi
90620000-9 Sniega tīrīšanas pakalpojumi
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
02.01.2019
07.02.2019 14:00
07.02.2019 14:00 (plānots)
07.02.2019 14:00