logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
04.02.2019
2019/1
Patentu valdes pamatdarbības informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_22_SK_pakalpojumi_ES sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
LR Patentu valde, reģ. numurs: 90000042944
Jānis Guobis, janis.guobis@lrpv.gov.lv
Pakalpojums
72267000-4 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi
500000.00 EIRO
36 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
04.02.2019
07.03.2019 11:00
07.03.2019 11:00 (plānots)
07.03.2019 11:00