logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
04.01.2019
2019/1
Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
Egils Rēvelis, egils.revelis@lubana.lv, tālrunis: 64894941
Būvdarbi
45233223-8 Brauktuves seguma atjaunošana
no  01.03.2019 līdz  31.07.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
04.01.2019
31.01.2019 14:00 (plānots)