logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
28.01.2019
CND 2019/01
Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamie projektēšanas darbi, būvdarbi un autoruzraudzība
Public Procurement Law
Open competition
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (Nr.8.1.2.0/17/I/032)
Not
Carnikavas novada dome, reģ. numurs: 90000028989
Evija Šefere, evija.sefere@carnikava.lv, tālrunis: 25678989
No
Construction works
45214200-2 Skolu ēku celtniecības darbi
No
11000000.00 EUR
No
28 Months
No
No
Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamie projektēšanas darbi, būvdarbi un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Suspend
28.01.2019
25.04.2019 10:00
25.04.2019 10:00 (scheduled)
25.04.2019 10:01