logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
18.01.2019
2019/1
Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, reģ. numurs: 90001825883
Signe Šmite, signe.smite@jaunatne.gov.lv, tālrunis: 67356255
Pakalpojums
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
250000.00 EIRO
no  11.02.2019 līdz  31.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
18.01.2019
28.01.2019 10:00
21.01.2019 12:00 (plānots)
28.01.2019 10:02