logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.01.2019
AS LVM MI_2019_2_Ak
Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Valentīna Brente, V.Brente@lvm.lv
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
no  04.03.2019 līdz  30.08.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.01.2019
04.02.2019 11:00
04.02.2019 11:00 (plānots)
04.02.2019 11:04