logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
15.01.2019
BNP2019/1
Inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422, fakss: 4238257
Piegāde
39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti.
42 Dienas
Iepirkuma priekšmets ir inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1)
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.01.2019
28.01.2019 10:00 (plānots)
28.01.2019 10:00 (plānots)