Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Awarded
15.01.2019
BNP2019/1
Inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422, fakss: 4238257
No
Delivery
39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti.
No
42 Days
Yes
Iepirkuma priekšmets ir inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1)
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
15.01.2019
28.01.2019 10:00 (scheduled)
28.01.2019 10:00 (scheduled)