logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
17.01.2019
VIAA 2019/01 ERAF RTRIT
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Not
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Gatis Zvaigzne, gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785410
Yes
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, VSIA, reģ. numurs: 40003480798
Delivery
39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti.
No
3 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
17.01.2019
19.03.2019 10:00 (scheduled)
19.03.2019 10:00 (scheduled)
19.03.2019 10:00