logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.01.2019
VSIA TOS 2019/1K
Vienota mugurkaula fiksācijas sistēma no galvaskausa pamatnes līdz krusta kaulam 360 grādu fiksācijai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Liāna Jaunzeme, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399244
Piegāde
33100000-1 Medicīniskās ierīces
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.01.2019
18.02.2019 11:00 (plānots)
18.02.2019 11:00 (plānots)
18.02.2019 11:00