logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
16.01.2019
ONP 2019/03
Degvielas piegāde Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Irina Gubina, iepirkumi@olaine.lv , tālrunis: 67146050, fakss: 67963777
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
"Olaines sociālais dienests” PA, reģ. numurs: 90001638049
Piegāde
09100000-0 Degvielas
no 0.01 līdz 41999.99 EIRO
no  01.04.2019 līdz  31.03.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.01.2019
01.02.2019 11:00 (plānots)
04.02.2019 13:00 (plānots)