logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
18.01.2019
2019/03
Siltumnīcu piegāde, montāža un uzstādīšana SIA "Labiekārtošana-D" teritorijā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Piegāde
44211500-7 Siltumnīcas
18000.00 EIRO
no  01.02.2019 līdz  01.04.2019
Divu siltumnīcu ar polikarbonata segumu piegāde, montāža un uzstādīšana SIA "Labiekārtošana-D" teritorijā, pēc adreses 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
18.01.2019
29.01.2019 10:00 (plānots)
29.01.2019 10:00 (plānots)