logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
22.01.2019
2019/6
Celtniecības preču iegāde Ogres novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Dace Līva, dace.liva@ogresnovads.lv
Piegāde
44110000-4 Celtniecības materiāli
41999.99 EIRO
12 Mēneši
Celtniecības preču iegāde
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.01.2019
04.02.2019 10:00 (plānots)