logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
25.01.2019
2019/1
Malkas piegāde Taurupes centra katlu mājai, Taurupes pamatskolai, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālei
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Taurupes pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000024525
Nellija Balode, nellija.balode@ogresnovads.lv, tālrunis: 65055267, fakss: 65031388
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
41600.00 EIRO
no  01.03.2019 līdz  30.12.2019
LATVIEŠU
25.01.2019